สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

E-book 14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด กระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่ภาคใต้

photo  , 640x930 pixel , 57,400 bytes.

บทเรียนการขับเคลื่อนและการพัฒนานโยบายสาธารณะพื้นที่ภาคใต้ 14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด
1. กระบวนการสมัชชาสุขภาพสู่นโยบายสาธารณะระดับชุมชนการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
2. ประเพณีการแข่งเรือ จุดร่วมของคนบ้านควนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.ชุมพร
3. สานอุดมการณ์จากเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ที่ตรัง
4. โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ.สตูล
5. กองทุนสุขภาพตำบลกับการจัดการอนามัยแม่และเด็ก ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
6. สงขลาสู่สุขภาวะ การเตรียมทุนทางสังคม รากฐานกระบวนการสมัชชา
7. กระบวนการสมัชชาเพื่อการแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กของเทศบาลนครภูเก็ต
8. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองพัทลุง
9. เมื่อชุมชนแก้ปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชน บทเรียนจาก ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
10. การอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองพังงา กับกระบวนการสมัชชาเพื่อสิ่งแวดล้อม
11. จิตสาธารณะของอาสาสมัครสร้างสุขชุมชน บทเรียนจาก ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
12. การอนุรักษ์วังปลาคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
13. กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ประเด็นเด็กและเยาวชน จ.ยะลา
14 .การต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน บทเรียนจากเทือกเขาบูโด อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

Comment #156555
เก่ง (Not Member)
Posted @26 ส.ค. 56 09:49 ip : 118...55

55555

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง