สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN
ระบบการติดตามโครงการ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.
งานสร้างสุขภาคใต้

เกี่ยวกับระบบ

ระบบการติดตามโครงการ คือ ระบบสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลและติดตามโครงการที่ทางระบบจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรพื้นที่ให้ติดตาม รายงานความคืบหน้าและการดำเนินกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์และหัวข้อของโครงการ