สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

VDO

VDO

VDO

16 items(1/2) 2 Next » Last »|

หลักสูตร “ผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ” วันที่ 22-24 พ.ค. 2560

โดย PPI_Admin on 9 พ.ย. 60 12:02

วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 22 พ.ค. 2560วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 23 พ.ค. 2560วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 24 พ.ค. 2560

การจัดการความรู้ สร้างปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ โดย นพ.บัญชา

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 09:56

การจัดการความรู้ สร้างปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ โดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช ห้องประชุม1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ วันที่ 8 พ.ย.2560

หลักสูตร"การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"วันที่ 28 มีนาคม 2560

โดย PPI_Admin on 16 ก.ค. 60 14:41

หลักสูตร"การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"วันที่ 28 มีนาคม 2560

VDO การบรรยาย : คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

โดย PPI_Admin on 1 มี.ค. 60 17:18

แคทเธอรีน นางฟ้าตาน้ำข้าว : คนค้นฅนคนค้นฅน : มังกรหยก คุณชายผักสลัด

Goto Know ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 15:38

ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  23 Feb 2017

แนวทางการถอดบทเรียน

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 14:37

แนวทางการถอดบทเรียน

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 14:26

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

บทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

โดย PPI_Admin on 25 พ.ย. 59 11:46

ถอดบทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาวจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

16 items(1/2) 2 Next » Last »|