สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

VDO

VDO

VDO

16 items(1/2) 2 Next » Last »|

หลักสูตร “ผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ” วันที่ 22-24 พ.ค. 2560

โดย HSMI_Ae on November,09 2017 12.02

วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 22 พ.ค. 2560วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 23 พ.ค. 2560วิดิโอ หลักสูตร โผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะโ วันที่ 24 พ.ค. 2560

การจัดการความรู้ สร้างปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ โดย นพ.บัญชา

โดย HSMI_Ae on November,08 2017 09.56

การจัดการความรู้ สร้างปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะ โดย นพ.บัญชา พงษ์พานิช ห้องประชุม1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. หาดใหญ่ วันที่ 8 พ.ย.2560

หลักสูตร"การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"วันที่ 28 มีนาคม 2560

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 14.41

หลักสูตร"การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"วันที่ 28 มีนาคม 2560

VDO การบรรยาย : คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ

โดย HSMI_Ae on March,01 2017 17.18

แคทเธอรีน นางฟ้าตาน้ำข้าว : คนค้นฅนคนค้นฅน : มังกรหยก คุณชายผักสลัด

Goto Know ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 15.38

ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  23 Feb 2017

แนวทางการถอดบทเรียน

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 14.37

แนวทางการถอดบทเรียน

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

โดย HSMI_Ae on February,24 2017 14.26

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

บทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

โดย HSMI_Ae on November,25 2016 11.46

ถอดบทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาวจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

16 items(1/2) 2 Next » Last »|