สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยานิพนธ์

หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
  • Normal Topic
  • Hot Topic (More than 15 replies)
  • Very Hot Topic (More than 25 replies)
วิทยานิพนธ์ - การประยุกต์ใช้แนวคิดคราวด์ซอร์สซิงในการทำแผนที่เครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา
by Little Bear @28 ต.ค. 62 14:57 85-
การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 13:35 493-
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้มาของดวงตาที่ได้รับบริจาคเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายเชิงรุกของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 12:35 463-
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุม ความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรแผนกซักฟอกโรงพยาบาลชุมชน
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 12:24 678-
การพัฒนาคู่มือปฏิบัติการการทำแผนที่ทุนมนุษย์เพื่อสุขภาวะของเครือข่าย ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการ
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 11:51 503-
การจัดสวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 11:43 731-
สุขภาวะของสมาชิกเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 11:31 554-
การศึกษาปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบำบัดในกลุ่มกิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยจิตเวช กรณีศึกษา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 11:22 717-
การประยุกต์ใช้แผนผังวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานกรีดยางพาราโดยชุมชนมีส่วนร่วม
by PPI_Admin @11 ส.ค. 59 16:17 629-