ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

สถาบันนโยบายสาธารณะ

Institute of Public Policy

เกี่ยวกับระบบ

ระบบการติดตามโครงการ คือ ระบบสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในการดูแลและติดตามโครงการที่ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรพื้นที่ให้ติดตาม รายงานความคืบหน้าและการดำเนินกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์และหัวข้อของโครงการ