สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ติดต่อ สจรส. ม.อ.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม..อ.)

Health Systems Management Institute

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227 โทรสาร 074-282901

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<

คำอธิบายภาพ : Map_HSMI_PSU