สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

E-book

E-book

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|

ขยับเขยื้อนเคลื่อน PA

โดย PPI_Admin on 19 ก.ค. 61 22:06

1 ขยับเขยื้อนเคลื่อน PA

ผีเสื้อขยับปีก 6 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 14:01

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 6เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ผีเสื้อขยับปีก 5 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 13:58

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง 5เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองบรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ผีเสื้อขยับปีก 4 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียง

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 13:55

ชื่อหนังสือ ผีเสื้อขยับปีก 4 วาระพลเมือง สงขลาพอเพียงเรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ - ชาคริต โภชะเรืองปีที่พิมพ์ กันยายน 2555บรรณาธิการ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 13:53

ชื่อหนังสือ เพียงผีเสื้อขยับปีก 3 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2551-2552ปีที่พิมพ์ กันยายน 2552บรรณาธิการเล่ม นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจกองบรรณาธิการ ชาคริต โภชะเรือง เชภาดร จันทร์หอม กมลทิพย์ อินทะโณ บุณเรือง ปลอดภัย

เพียงผีเสื้อขยับปีก 2 : เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

โดย PPI_Admin on 8 พ.ย. 60 13:50

เพียงผีเสื้อขยับปีก เล่มที่ 2 เรื่องดี ๆ ของภาคีแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี 2550-2551 เรียบเรียงโดย ถนอม ขุนเพ็ชร์ ในเล่มประกอบด้วยเรื่องเล่าดี ๆ ถึง 24 เรื่องจากหลากหลายประเด็นการทำงานของคนในเครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557

โดย PPI_Admin on 25 เม.ย. 60 13:39

หนังสือ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557  ( Proceedings HIA Conference)

หมู่บ้านก่อการสุข

โดย PPI_Admin on 5 ม.ค. 60 17:21

หมู่บ้านก่อการสุข

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

โดย PPI_Admin on 5 ม.ค. 60 17:20

ปักษ์ใต้ดอกไม้บาน

ดอกไม้ใต้ชุมชน

โดย PPI_Admin on 5 ม.ค. 60 17:19

ดอกไม้ใต้ชุมชน

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|