ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

กระบวนการนโยบายสาธารณะภาคใต้

กระบวนการนโยบายสาธารณะภาคใต้

หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น

โดย Little Bear on May,25 2011 16.14

หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้นโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-book 14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด กระบวนการนโยบายสาธารณะในพื้นที่ภาคใต้

โดย เชภาดร on January,04 2011 13.43

บทเรียนการขับเคลื่อนและการพัฒนานโยบายสาธารณะพื้นที่ภาคใต้14 กรณีศึกษา 14 จังหวัด1. กระบวนการสมัชชาสุขภาพสู่นโยบายสาธารณะระดับชุมชนการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง2. ประเพณีการแข่งเรือ จุดร่วมของคนบ้านควนในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ จ.ชุมพร3. สานอุดมการณ์จากเครือข่ายเด็กและเ

การประชุมเวทีวิชาการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ “ 10 ปี พัฒนาวิชชา สมัชชาสุขภาพ ”(จดหมายเชิญและกำหนดการ)

โดย winid on September,28 2010 14.08

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สงขลาและเขต 12 สุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จะจัดการประชุมเวทีวิชาการสมัชชาสุขภาพภาคใต้ โ10 ปี พัฒนาวิชชา สมัชชาสุขภาพโ โดยมีวัตถ