สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

บุคลากร

 ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้อำนวยการสถาบัน
โทร : 08-9197-1917

ทำเนียบบุคลากร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ

 • น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์โทร : 074-282900-2
 • นางหทัยทิพย์ เอ้งฉ้วนโทร : 081-5415227
 • น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใสโทร : 081-5415227
 • น.ส.ซูวารี มอซูโทร : 081-5415227
 • น.ส.วรรณา สุวรรณชาตรีโทร : 074-282900-2
 • นางดรุณี โทร : 074-282900-2
 • น.ส.สิริมนต์  ชีวะอิสระกุลโทร : 074-282900-2
 • น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์โทร : 074-282900-2
 • นายญัตติพงศ์ แก้วทองโทร : 081-6087927
 • นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินมือถือ 081-8182543
 • นายสุไหลหมาน เบ็ญดูสะมือถือ 084-0581724