ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

302 items|« First « Prev 1 2 (3/31) 4 5 Next » Last »|

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12

โดย HSMI_Ae on May,17 2017 20.35

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดย HSMI_Ae on May,11 2017 10.47

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.วัดท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. ม.อ. นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โดย HSMI_Ae on May,10 2017 11.33

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ นำทีมงานจาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (10 พค 2560)

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.54

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อบรรยาย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ -การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making) -การติดตามและประเมินผล (Monitoring

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.28

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ- ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิทยากรนายแพทย์สุภัทรฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.16

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 25 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.09

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การประเมินความเสี่ยง ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- นายแพทย์อมร รอดคล้าย หัวข้อ การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สจรส ม.อ. นำผู้เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่ดูงาน อ.จะนะ จ.สงขลา

โดย HSMI_Ae on April,27 2017 22.01

ผู้เข้าร่วมงานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ และฟังข้อมูลจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา (27/4/60)คลิกเพื่อชมภาพถ่าย งานประชุมฯ 24-28 เมย. 2560

การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก

โดย Yuttipong Kaewtong on April,24 2017 11.21

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก โดยทางทีมสถาบัน

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 เมษายน 2560

โดย HSMI_Ae on April,24 2017 10.00

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพบรรยายในหัวข้อ- แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ- พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ

302 items|« First « Prev 1 2 (3/31) 4 5 Next » Last »|