สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

302 items|« First « Prev 1 2 (3/31) 4 5 Next » Last »|

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12

โดย PPI_Admin on 17 พ.ค. 60 20:35

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมศวสต. ม.อ. ลงพื้นที่ ร่วมกับ สปสช. เขต 12 ช่วยทีมจิตอาสา ญาลันนันบารู และชุมชน พัฒนา/ปรับแก้ไขโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน ต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

ดร.เพ็ญ สุขมาก นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โดย PPI_Admin on 11 พ.ค. 60 10:47

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงจลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงานลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.วัดท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ. สจรส. ม.อ. นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

โดย PPI_Admin on 10 พ.ค. 60 11:33

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ นำทีมงานจาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ณ.ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (10 พค 2560)

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on 7 พ.ค. 60 10:54

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อบรรยาย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ -การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making) -การติดตามและประเมินผล (Monitoring

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on 7 พ.ค. 60 10:28

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ- ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิทยากรนายแพทย์สุภัทรฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on 7 พ.ค. 60 10:16

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 25 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on 7 พ.ค. 60 10:09

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การประเมินความเสี่ยง ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- นายแพทย์อมร รอดคล้าย หัวข้อ การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

สจรส ม.อ. นำผู้เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่ดูงาน อ.จะนะ จ.สงขลา

โดย PPI_Admin on 27 เม.ย. 60 22:01

ผู้เข้าร่วมงานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ และฟังข้อมูลจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา (27/4/60)คลิกเพื่อชมภาพถ่าย งานประชุมฯ 24-28 เมย. 2560

การสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก

โดย Yuttipong Kaewtong on 24 เม.ย. 60 11:21

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) ได้เข้าร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน วันที่ 20 -21 เมษายน 2560 ณ ภูเขางามพาโนรามา จังหวัดนครนายก โดยทางทีมสถาบัน

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 เมษายน 2560

โดย PPI_Admin on 24 เม.ย. 60 10:00

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพบรรยายในหัวข้อ- แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่ มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ- พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆของการประเมินผลกระทบ

302 items|« First « Prev 1 2 (3/31) 4 5 Next » Last »|