สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

302 items|« First « Prev 3 4 (5/31) 6 7 Next » Last »|

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดย PPI_Admin on 27 ก.พ. 60 10:52

อ.เพ็ญ นำทีม ศวสต. ลงพื้้นที่ จัดเวทีถอดบทเรียน ระบบสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม : ระบบบริการสุขภาพวิถีพุทธ @ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 27 กพ.2560

Goto Know ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 15:38

ออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  23 Feb 2017

แนวทางการถอดบทเรียน

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 14:37

แนวทางการถอดบทเรียน

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

โดย PPI_Admin on 24 ก.พ. 60 14:26

การใช้ MindMap โดย อจ.พงค์เทพ

ภาพและเอกสารงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ” รุ่นที่ 1 (22-24 ก.พ. 2560)

โดย PPI_Admin on 22 ก.พ. 60 20:12

สจรส. ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาวะโ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 การจัดการความรู้(22-24 กุมภาพันธ์ 2560)>>ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่<<วีดีโอ การประชุมออนไลน์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Go To

ประชุมกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 3

โดย PPI_Admin on 20 ก.พ. 60 15:32

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าโครงการ งวด 3 ต่อคณะกรรมการกำกับทิศทาง (โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้) และประชุมกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ ครั้งที่ 3 นอกสถานที่ ณ. โรงแรม ibis จ.กระบี่ (20/2/60

ผอ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่

โดย PPI_Admin on 1 ก.พ. 60 15:39

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมศวสต. ติดตามงานวิจัยท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่(scoping ท่องเที่ยว กระบี่)

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสรัางเสริมสุขภาพในภาคใต้

โดย PPI_Admin on 18 ม.ค. 60 15:31

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสรัางเสริมสุขภาพในภาคใต้

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมช่วยเข้าพัฒนาและเขียน โครงการฯ แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 1

โดย PPI_Admin on 18 ม.ค. 60 09:49

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมช่วยเข้าพัฒนาและเขียน โครงการฯ แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน รุ่นที่ 1 ณ.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี (17-18 มค. 60)

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. เข้าพบและอวยพรปีใหม่ รองแม่ทัพภาค 4 พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช

โดย PPI_Admin on 18 ม.ค. 60 09:15

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบและอวยพรปีใหม่ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน. และดำเนินงานพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/แก้ปัญหายาเสพติดณ ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี (17 มค. 60)

302 items|« First « Prev 3 4 (5/31) 6 7 Next » Last »|