สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

302 items|« First « Prev 29 30 (31/31)

โครงการ “การพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล”

โดย sim on 21 พ.ย. 50 10:07

สวรส.ภาคใต้ มอ. ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการ "การพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล"  ประเด็นการอนามัยแม่และเด็ก ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 เวลา 09.00-15.30 น.

การสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้

โดย sim on 18 ต.ค. 50 13:36

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอเชิญเข้าร่วม "การสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" วันที่  7 - 8 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ ฯ

302 items|« First « Prev 29 30 (31/31)