สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

302 items|« First « Prev 1 (2/31) 3 4 5 Next » Last »|

ศวสต. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

โดย PPI_Admin on 30 มิ.ย. 60 10:17

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต.เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงณ.โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จังหวัดพัทลุง (30/6/2560)

เวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง พศ.2561-2564

โดย PPI_Admin on 30 มิ.ย. 60 10:14

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีมงานลงพื้นที่ช่วยทีมวิจัยท่องเที่ยวชุมชน จ.ตรัง จัดเวทีข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง พศ.2561-2564 ณ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ตรัง 28 มิย. 2560

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมศวสต. ประชุมร่วมกับพื้นที่ จ.กระบี่

โดย PPI_Admin on 30 มิ.ย. 60 10:10

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. หนุนเสริมทีมวิจัยฯในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ประชุมร่วมกับพื้นที่ 18 มิย.60 ณ.อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

การประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑–๑๒

โดย PPI_Admin on 19 มิ.ย. 60 11:35

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

โดย hsmiscac on 29 พ.ค. 60 11:04

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ จำนวน 2 อัตรา

ทีมสจรส.ม.อ. เข้าร่วมเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดย PPI_Admin on 26 พ.ค. 60 17:18

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำทีม ศวสต. ร่วมกับ ทีมวิจัยฯในพื้นที่ จังหวัด ตรัง และ จังหวัดกระบี่ จัดเวทีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ เมือง จ.ตรัง

สจรส ม.อ. จัดหลักสุตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ Leader ship และ หลักสูตรการสร้างบริหารเครือข่าย

โดย PPI_Admin on 22 พ.ค. 60 14:46

หลักสุตรผู้นำเเละการบริหารเครือข่ายด้านสุขภาวะ Leader ship และ หลักสูตรการสร้างบริหารเครือข่ายระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2560 ณ.ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

โดย hsmiscac on 21 พ.ค. 60 17:15

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครบุคคลทั่วไป/ผู้สน เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

โดย Yuttipong Kaewtong on 21 พ.ค. 60 14:48

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ ประชุมวิชาการสมาคมจันทร์เสี้ยวฯ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:30 น.ณ หอประชุมอีมามนาวาวีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอประเด็น "นโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น" เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

โดย Yuttipong Kaewtong on 19 พ.ค. 60 12:01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เช้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนานโยบาย

302 items|« First « Prev 1 (2/31) 3 4 5 Next » Last »|