สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ

14 items(1/2) 2 Next » Last »|

ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โดย Little Bear on June,07 2011 21.11

ศูนย์ข้อมูล ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม Thai Floodสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยครั้งนี้ ถือว่าเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลาย สิบปีของหลายๆ พื้นที่ ทำให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย โดยเฉพาะการที่พี่น้องประชาชน ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนอาหาร สิ่งขอ

แผนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557

โดย Little Bear on June,05 2011 10.52

แผนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on May,25 2011 17.01

โครงการวิจัยการประเมิินความเปราะบาง/ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศของพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาClimate Vulnerability Assessment of Hatyai District Songkhla Provinceร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม 2553หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานค

รวมข้อมูลน้ำท่วมหาดใหญ่

โดย Little Bear on May,25 2011 16.17

รวมข้อมูลน้ำท่วมหาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ หรือภาวะโลกร้อนที่เรารู้กันในปัจจุบัน ถูกพูดกันมาก แต่ถ้าจะดูว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นั้น เราพิจารณาจากสิ่งใดได้บ้างเมืองหาดใหญ่ได้มีการสำรวจข้อมูล พยายามรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดังกล่าว เราพิจารณาจากปริมาณน้ำฝน จากข

หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น

โดย Little Bear on May,25 2011 16.14

หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้นโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย Little Bear on May,25 2011 16.06

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร

รายชื่อเว็บไซท์นโยบายสาธารณะ

โดย Little Bear on May,25 2011 15.59

นโยบายสาธารณะ มีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ครับwww.bwn.psu.ac.thwww.economics.psu.ac.thwww.tuhpp.orgwww.thaiflood.comชาคริต

ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่

โดย Little Bear on May,25 2011 15.57

เรียนคณะทำงานไฟล์ที่ส่งมา คือ "ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilient Strategies)" ภายใต้ โโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network โ ACCCRN)โ ซึ่งเป็นการร

ข้อเสนอเชิงนโยบาย และการจัดการภัยพิบัติเสนอเข้าที่ประชุม ครม วันที่ 18/5/2554

โดย Little Bear on May,25 2011 15.47

ทราบจาก สื่อมวลชน ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ 16 / 5/ 2554 หน้า 3 แจ้งว่า วันที่ 18 /5/2554 ทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ จะมีข้อเสนอเชิงนโยบาย และการจัดการภัยพิบัติเสนอเข้าที่ประชุม ครม วันที่ 18/5/2554 ผมได้ประสาน ทางเพื่อนที่อยู่ในทีมที่พอจะประสานภายใน ให้ติดต่อเรื่องรายละเอียด (จากข่าวมีเ

14 items(1/2) 2 Next » Last »|