สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่

เรียนคณะทำงาน

ไฟล์ที่ส่งมา คือ "ยุทธศาสตร์การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilient Strategies)" ภายใต้ “โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชีย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network – ACCCRN)” ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาต่างๆ ข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share Learning Dialog - SLD) เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ฯ สำหรับโครงการ และเป็นแนวทางในการต่อยอดนำเข้าสู่นโยบายของหน่วยงาน หรือการขยายผลโครงการ และการดำเนินโครงการ ACCCRN ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงต่อไป

โดยส่วนของเอกสารเป็นรูปเล่ม ผมจะส่งให้คณะทำงานอีกครั้ง

ปล. หากคณะทำงานเห็นว่าควรแก้ไข ปรับปรุงในส่วนใด สามารถแจ้งให้ผมทราบได้ ครับ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความเคารพ

อำมาตย์  ไชยทวีวงศ์

ผู้ประสานงานโครงการภาคสนาม

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. Resilience Strategy of HY-Thai - ดาวน์โหลด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง