สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ถ่ายรูปหมู่ ร่วมกับมหาบัณฑิตของสถาบันฯ

by PPI_Admin @8 ต.ค. 59 15:34 ( IP : 172...184 ) | Tags : กิจกรรม
 • photo , 1477x1108 pixel , 195,538 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 164,125 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 203,234 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,069 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 161,668 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,657 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 147,507 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 203,885 bytes.

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และ อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ถ่ายรูปหมู่ ร่วมกับมหาบัณฑิต 27 กย 2559

Relate topics