สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

สจรส. ม.อ.จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา

 • photo , 1000x768 pixel , 131,678 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 108,176 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 121,479 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 145,877 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 136,941 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,292 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 164,994 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,454 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,558 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 134,994 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 138,628 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 131,110 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,739 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 114,445 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 126,317 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,175 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,370 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 137,932 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 123,377 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 109,057 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 117,755 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,257 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 141,786 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,687 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,821 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 125,955 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 148,521 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,100 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 104,489 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 127,102 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 126,269 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,634 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 123,116 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 118,434 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 122,726 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,777 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 116,987 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 96,825 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 119,954 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 129,654 bytes.

23/08/59 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน การประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ในประเด็นการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัด โดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ เอกชนและภาคประชาสังคม ชมภาพ

Relate topics