สถาบันนโยบายสาธารณะ

TH | EN

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา

ชวนชาวสงขลาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยคาบสมุทรสทิงพระ

โดย Little Bear on 8 พ.ย. 53 12:55

สืบเนื่องจากวันที่ 1 พ.ย 2553 พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีศูนย์กลางห่างประมาณ 350 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดสงขลา มีความเร็วสูงสุดประมาณ 50 กม./ชม. เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยขึ้นฝั่งในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระและอำเภอเมืองในบางส่วน ความรุนแรงของกระแสลมหอบมาทั้งสายน้ำและส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในส่วนของวัสดุกระเบื้องมุงหลังคา มีการหักโค่นของต้นไม้ ผลไม้ ต้นยางพารา ถอนรากล้มทับบ้านเรือน ตลอดจนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัส หากทว่าข่าวสารและความสนใจของสังคมเกาะติดอยู่กับอุทกภัยในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ทำให้ละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระทั้ง 4 อำเภอโดยเฉพาะในอำเภอสทิงพระที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด และนอกจากนี้แล้ว ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระยังประสบเหตุอุทกภัย เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำรองรับน้ำจากลุ่มน้ำย่อยของทะเลสาบสงขลาทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและพัทลุง มีหลายพื้นที่น้ำท่วมขัง ซ้ำเติมชุมชนให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถึงที่สุด

ร่างมติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๓ วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียง

โดย Little Bear on 4 ต.ค. 53 10:40

ร่างมติ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๓ วาระพลเมืองเฉลิมพระเกียรติ : สงขลาพอเพียงการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๓ เป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้า