ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

VDO

VDO

VDO

16 items|« First « Prev 1 (2/2)

บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

โดย HSMI_Ae on November,25 2016 10.40

วีดีโอ ถอดบทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเองจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

รับชมวีดีโอ งานสร้างสุขภาคใต้ ปี59

โดย HSMI_Ae on October,18 2016 08.02

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอ เพื่อรับชมวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้าง

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 2

โดย HSMI_Ae on March,29 2016 16.40

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 2

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอนที่ 1

โดย HSMI_Ae on March,29 2016 16.09

การประชุมเรื่องการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล (ทีมสนับสนุนวิชาการ (พี่เลี้ยง)) ประชุมห้อง 1402 ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตอนที่ 1

VDO - สมัชชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพ

โดย Little Bear on August,23 2012 12.08

วีดิโอถ่ายทอดสดเวที "สมัชชาพิจารณ์ระบบหลักประกันสุขภาพ" สดจากสถานีวิทยุ ม.อ.88 ม.สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555

VDO - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น ตอนที่ 1 โดย คุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์

โดย Little Bear on May,13 2011 10.11

บรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยชุมชนท้องถิ่น"ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชนท้องถิ่น : โครงสร้างสังคม ระบบการปกครอง กฎหมายหลักการสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อการเพิ่มอำนาจประชาชน และลดอำนาจรัฐหลักการของกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อการจัดการตนเองของชุมชนท้

16 items|« First « Prev 1 (2/2)