ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)

การประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑–๑๒

by HSMI_Ae @June,28 2017 11.48 ( IP : 103...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x667 pixel , 104,722 bytes.

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)รวมทั้งภาคประชาชนและประชาสังคม

วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7679
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง