ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

92 items(1/10) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวนส. ครั้งที่ 1

โดย PPI_Admin on 28 ส.ค. 63 11:04

โครงการ ศวนส. (ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ ศวนส. ครั้งที่ 1 วันที่ 28 สิงหาคม 2563ณ ห้อง ประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทดลองปรับหน้าหลัก

โดย Pawint Saeku on 23 ก.ค. 63 14:15

สถาบันนโยบายสาธารณะPublic Policy Institute แผนงาน-โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกิจกรรมทางกาย (PA) เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล (M&E)พัฒนาศักย

ผู้ประสานงานบัณฑิตอาสาแต่ละ จังหวัด

โดย PPI_Admin on 10 ก.ค. 63 10:43

ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ จังหวัด น.ส.ซูใบดะห์ กะลูแป 084 963 8078ยะลา คุณ ธีรศักดิ์ บินมูซอ086-053 0059 นราธิวาสคุณเอกชัย ล่องโลก080-529 0860 สตูล

การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT กับยุทธศาสตร์อันดามัน

โดย syuwari on 8 ก.ค. 63 12:06

การท่องเที่ยวโดยชุมชน: CBT เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน หลาย ๆ ชุมชนในประเทศไทยที่มีศักยภาพ พยายามปรับตัวและพัฒนาชุมชนให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักผ่อนพร้อม ๆ ไปกับการเรียนรู้วิถีชิวิตของชุมชน สนส.และเครือข่ายคณะทำงานในพื้นที่โซนอันดาม้น จึงได้ดำเนินการป

สถาบันนโยบายสาธารณะ จัดประชุมหารือเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ประเด็นการจัดทำโครงการชุมชนท้องถิ่น

โดย PPI_Admin on 3 ก.ค. 63 18:36

ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รองผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.เป็นประธานการประชุมหารือเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ประเด็นการจัดทำโครงการชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาค

ศวนส ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพืี้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อน แผนอาหารภาคใต้

โดย PPI_Admin on 29 มิ.ย. 63 12:02

สถาบันนโยบายสาธารณะ สนส. ม.อ. โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ร่วมกับเครือข่ายคณะทำงานยุทธศาสตร์ระบบอาหารภาคใต้ ในประเด็น 1.พืชร่วมยาง 2.เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ และ 3.ตำบลบูรณาการระบบอาหาร จากจังหวัด ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงาน ฯ เพื่อให้คนใต้มี #คว

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. PM 14-17 มิถุนายน 2563

โดย PPI_Admin on 25 มิ.ย. 63 17:21

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. PM 14-17 มิถุนายน 2563

ศวนส.ร่วมผนึกกำลัง เสริมศักยภาพบัณฑิตอาสา ร่วมพัฒนาชุมชน

โดย PPI_Admin on 25 มิ.ย. 63 16:52

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฯ ม.อ. พร้อมด้วย ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สปสช. เขต 12 สงขลา เข้าพบ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือแผนงานการจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาให้สามารถดำเ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการอาหารกลางวันและโภชนาการในโรงเรียน วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

โดย wanna on 11 เม.ย. 62 15:05

โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาจังหวัดสงขลาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจัดการอาหารกลางวันและโภชนาการในโรงเรียน วันที่ 27 โ 28 กุมภาพันธ์ 2562โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่านคือ คุณสุกัญดา เหมืองทอง จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้บรรยายเรื่องโข มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโข

กิจกรรมอบรมโปรแกรม Thai Growth เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียน วันที่ 22 มกราคม 2562

โดย wanna on 11 เม.ย. 62 14:52

วันที่ 22 มกราคม 2562 โครงการบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม Thai Growth เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนโดยมีผศ.ดร.ลักษณา ไชยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บรรยายความรู้ เรื่องโข สถานการณ์โภชนาการในเด็กน

92 items(1/10) 2 3 4 5 Next » Last »|