ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ

ประกาศหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี)

@March,28 2017 10.24
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบตลอดปี) ดังนี้หลักสูตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2) วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภ

รายงานการประเมินหลักสูตร

@November,22 2016 16.38
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

@October,27 2016 14.44
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนี้หลักสุตร วท.ม.(การจัดการระบบสุขภาพ) มี 2 วิชาเอก คือวิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภ

ดูข่าวประกาศทั้งหมด »

รายวิชา - ประกาศ - ดาวน์โหลดไฟล์

ดูหัวข้อทั้งหมด »

มุมสมาชิก

นักศึกษากรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานสำหรับประเมินการศึกษาทางไกล

นักศึกษาที่ต้องการเรียนทางไกล กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบเรียนทางไกลได้

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบสุขภาพท่านใดต้องการปรึกษากับ อ.อมร รอดคล้าย สามารถติดต่อผ่านโปรแกรมสไกป์ (Skype) โดยคลิก DLFP Doctor status ได้เลย

แนะนำ

เว็บบอร์ด

ตั้งหัวข้อใหม่ » | อ่านทั้งหมด »

วีดิโอประกอบการเรียนการสอน - LMS Video


ดูวีดิโอทั้งหมด »