ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ทีม PA ประชุมวางแผน สมัชชาสุขภาพ

ทีม PA ประชุมวางแผน สมัชชาสุขภาพ

วัน จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่ สจรส.ม.อ.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 21 ส.ค. 60 20:41 น.