ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ศูนย์บ่มเพาะ จองห้อง 1401

ศูนย์บ่มเพาะ จองห้อง 1401

วัน พฤหัสบดี 21 กันยายน 2560 - ศุกร์ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น.

โดย hsmiscac เมื่อ 6 ก.ย. 60 09:57 น.