ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

จองอาจารย์พงค์เทพ และพี่เพ็ญ คุยกับรักษาการนายแพทย์ สสจ.สงขลา

จองอาจารย์พงค์เทพ และพี่เพ็ญ คุยกับรักษาการนายแพทย์ สสจ.สงขลา

วัน จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 10:00 - 12:00 น.

สถานที่ สสจ.สงขลา

โดย wanna เมื่อ 16 ส.ค. 60 20:07 น.