ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อาจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และทีม อย. ลงพื้นที่ดูงานตำบลควนรู

อาจารย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และทีม อย. ลงพื้นที่ดูงานตำบลควนรู

วัน ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ อบต.ควนรู

โดย wanna เมื่อ 8 ก.ย. 60 16:42 น.