ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อาจารย์ทุกท่าน -เลี้ยงเกษียณอายุ+เลี้ยงบัณฑิต

อาจารย์ทุกท่าน -เลี้ยงเกษียณอายุ+เลี้ยงบัณฑิต

วัน เสาร์ 30 กันยายน 2560 เวลา 17:00 - 21:00 น.

โดย sim เมื่อ 14 ก.ย. 60 14:54 น.