ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ประชุมดูแผนขยายตลาดอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2 1401 สจรส

ประชุมดูแผนขยายตลาดอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2 1401 สจรส

วัน อังคาร 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ 1401 สจรส

โดย wanna เมื่อ 9 ส.ค. 60 12:09 น.