ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

จองห้องประชุม 1401 ประชุมอาจารย์พงค์เทพ อาจารย์เพ็ญ เรื่องการผลักดันนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

จองห้องประชุม 1401 ประชุมอาจารย์พงค์เทพ อาจารย์เพ็ญ เรื่องการผลักดันนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง

วัน พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ห้องประชุม 1401

โดย wanna เมื่อ 7 ส.ค. 60 09:57 น.