ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

รับฟังความเห็นธรรมนูญสงฆ์

รับฟังความเห็นธรรมนูญสงฆ์

วัน จันทร์ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ นครศรีธรรมราช

โดย พงค์เทพ สุธีรวุฒิ เมื่อ 18 ส.ค. 60 15:36 น.