ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

นัดอาจารย์พงค์เทพ พี่เพ็ญ คุยเรื่องการขยายตลาดอาหารปลอดภัยไปท้องถิ่น และห้างเอกชน

นัดอาจารย์พงค์เทพ พี่เพ็ญ คุยเรื่องการขยายตลาดอาหารปลอดภัยไปท้องถิ่น และห้างเอกชน

วัน พุธ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่ ห้อง 1401

โดย wanna เมื่อ 1 ส.ค. 60 17:23 น.