ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

อ.จารุวรรณ-สอนสถิติ

อ.จารุวรรณ-สอนสถิติ

วัน อาทิตย์ 17 กันยายน 2560 เวลา 09:00 - 17:30 น.

สถานที่ 1401

โดย sim เมื่อ 19 ก.ค. 60 13:13 น.