ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

อาจารย์พงค์เทพ อ.กุลทัต ประชุมแผนมนุษย์ประเด็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อใช้งบประมาณ อบจ.

อาจารย์พงค์เทพ อ.กุลทัต ประชุมแผนมนุษย์ประเด็นเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อใช้งบประมาณ อบจ.

วัน ศุกร์ 25 มกราคม 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ สำนักงาน อบจ.

โดย wanna เมื่อ 14 ม.ค. 62 11:19 น.