ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

การเดินทาง

การเดินทาง

สถานีรถโดยสารประจำทาง ภาคใต้

โดย HSMI_Ae on June,17 2017 11.03

รายชื่อ สถานีรถโดยสารประจำทาง บขส. สายใต้สถานีเดินรถ โทรศัพท์สถานที่ตั้งสถานีเดินรถกระบี่075-663-503 7/77 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ. กระบี่ 81000สถานีเดินรถชุมพร 077-576-796 22/52 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190สถานีเดินรถตรัง075-210-455 180/1 ถ.พัทลุง

สนามบิน

โดย HSMI_Ae on June,16 2017 18.34

ภาคใต้สนามบินนานาชาติหาดใหญ่สนามบินนานาชาติภูเก็ตสนามบินนานาชาติสมุยสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีสนามบินนครศรีธรรมราชสนามบินนานาชาติกระบี่สนามบินตรังสนามบินระนองสนามบินชุมพรสนามบินหัวหินสนามบินนราธิวาส

สถานีรถไฟ

โดย HSMI_Ae on June,16 2017 18.28

รายชื่อสถานีรถไฟ สายใต้ เป็นสถานีรถไฟบนเส้นทางที่เริ่มต้นจากสถานีรถไฟธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และสุดปลายทางที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และไปบรรจบกับทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสุขภาวะ CBT South-Thailand

โดย Little Bear on May,01 2017 15.02

คำอธิบายภาพ : cbt

โดยความร่วมมือกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ