ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

LMS VDO

VDO for HSMI member

LMS VDO

56 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|

Research Methodology ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 27 ส.ค.59

โดย HSMI_Ae on August,28 2016 10.04

Research Methodology  ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  27 ส.ค.59

Research Methodology ดร.ซอฟียะห์ นิมะ (วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น.)

โดย HSMI_Ae on August,27 2016 11.02

วันที่ 20 ส.ค.59 09.00-12.00 น. วิชา research methodology (ดร.ซอฟียะห์ นิมะ)

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

โดย sim on November,13 2014 20.39

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

56 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|