ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้

ประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล"

โดย HSMI_Ae on July,10 2017 14.21

สถาบันการจัดกการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) งานศว.สต. นำโดย ดร.เพ็ญ สุขมาก จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง "การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการสรุปผล" โดยมีพี่เลี้ยงประจำกองทุนสุขภาพตำบลใน 4 จังหวัด และอาสาสมัครญาลันนันบารู เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซาเทิร์

สจรส. ม.อ.จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา

โดย HSMI_Ae on August,25 2016 06.54

23/08/59ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ในประเด็นการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัด โดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ให้กา

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ออกอากาศเทปครั้งแรกของรายการ "กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้"

โดย HSMI_Ae on July,24 2016 10.00

ผศ.ภก.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ออกอากาศเทปครั้งแรกของรายการ "กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้"อาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 ติดตามรายการ "กินอิ่ม นอนอุ่น บนแผ่นดินใต้" พร้อมกัน 6 จังหวัด 7 สถานี นครศรีฯ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง และ กระบี่ fa