ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

E-book ป.โท

E-book ป.โท

World health report 2013: Research for universal health coverage

โดย HSMI_Ae on August,20 2017 14.16

World health report 2013: Research for universal health coverage

The WORLD HEALTH REPORT 2010 : HEALTH SYSTEMS FINANCING The path to universal coverage

โดย HSMI_Ae on August,28 2016 11.06

The WORLD HEALTH REPORT 2010

HEALTH SYSTEMS FINANCING The path to universal coverage

by World Health Organization

The WORLD HEALTH REPORT 2000 Health systems: Improving Performance

โดย HSMI_Ae on August,28 2016 11.03

The WORLD HEALTH REPORT 2000

Health systems:  Improving Performance

by World Health Organization

ถมช่องว่างทางสุขภาพในช่วงชีวิตเรา

โดย Little Bear on December,04 2011 09.53

ชื่อหนังสือ : ถมช่องว่างทางสุขภาพในช่วงชีวิตเรา - บรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพด้วยปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพพิมพ์โดย : องค์การอนามัยโลก คศ. ๒๐๐๘ ภายใต้ชื่อ Closing the gap in a generation Health equity throught action on the determinants of health Execusive Summary of Final Report of the Commision on

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย Little Bear on May,25 2011 16.06

นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร

The World Health Report 2008 - Primary Health Care - Now More Than Ever

โดย Little Bear on February,19 2011 11.03

The World Health Report 2008 - Primary Health Care - Now More Than Ever - ดาวน์โหลดฉบับสมบูรณ์by World Health OrganizationWHO Library Cataloguing-in-Publication DataThe world health report 2008 : primary health care now more than ever.World health โ trends.Primary health care โ trends.

Nursing Research - Principles and Methodes

โดย Little Bear on January,25 2011 09.59

Title : Nursing Research - Principles and Methodes Seventh EditionAuthor : Denise F. Polit , Cheryl Tatano BeckCONTENTSPart 1 Foundations of Nursing ResearchPart 2 Conceptualizing a Research StudyPart 3 Designs for Nursing ResearchPart 4 Measurement and Data CollectionPart 5 The Analysis

Designing and Conducting Health System Research Project, Volume 1, Propersal development and field work

โดย Little Bear on January,09 2011 16.50

Designing and Conducting Health System Research Project, Volume 1, Propersal development and field work

Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I

โดย Little Bear on January,09 2011 16.40

Designing and Conducting Health Systems Research Projects Volume I: Proposal Development and Fieldwork