ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

การป้องกันโรค

การป้องกันโรค

938 items(1/94) 2 3 4 5 Next » Last »|

ทดลองปรับหน้าหลัก

โดย Pawint Saeku on 23 ก.ค. 63 14:15

สถาบันนโยบายสาธารณะPublic Policy Institute แผนงาน-โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกิจกรรมทางกาย (PA) เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล (M&E)พัฒนาศักย

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

โดย PPI_Admin on 11 ก.ค. 63 21:31

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. PM 14-17 มิถุนายน 2563PSU สถาบันนโยบายสาธารณะวันที่ 14 มิถุนายน 2563วันที่ 15 มิถุนายน 2563&nb

ผู้ประสานงานบัณฑิตอาสาแต่ละ จังหวัด

โดย PPI_Admin on 10 ก.ค. 63 10:43

ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ จังหวัด น.ส.ซูใบดะห์ กะลูแป 084 963 8078ยะลา คุณ ธีรศักดิ์ บินมูซอ086-053 0059 นราธิวาสคุณเอกชัย ล่องโลก080-529 0860 สตูล

938 items(1/94) 2 3 4 5 Next » Last »|