ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

53 items|« First « Prev 4 5 (6/6)

ระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล ขยายผลสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย HSMI_Ae on July,14 2016 10.52

ดร.เพ็ญ สุขมาก และคณะทำงานจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบล (ขยายผลจากจังหวัดสงขลาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

พัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชน

โดย HSMI_Ae on July,14 2016 09.48

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีมสจรส. ม.อ. (แผนยุทธศาสตร์อาหาร จ.สงขลา)ร่วมประชุมพัฒนาศักภาพตำบลบูรณาการด้านอาหารและ โภชนาการในประเด็นการทำแผนที่อาหารของชุมชนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ครบวงจรในชุมชน โดยมี ท้องถิ่นที่เข้าร่วม1. องค์การบริหารส่วนตำ

ศวสต. เตรียมพัฒนาระบบติดตามกองทุนสุขภาพ

โดย HSMI_Ae on June,10 2016 17.38

ศวสต. เตรียมพัฒนาระบบติดตามกองทุนสุขภาพ
ต่อยอดจากการประชุม พัฒนาโครงการกองทุนสุขภาพ

53 items|« First « Prev 4 5 (6/6)