ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ.

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ถอดบทเรียน รพ. มายอ

โดย อิลฟาน on August,23 2016 15.21

 

ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ

โดย อิลฟาน on August,23 2016 14.48

 

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น

โดย อิลฟาน on August,16 2016 09.35

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สจรส. นำโดย นายอิลฟาน ตอแลมา ดร.ซอฟียะ นิมะ ดร.พาตีเมาะ นิมา และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนประเด็นการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม เรื่องการบริการสุขภาพชุมชน ณ รพ.สต.บ้านใหญ่ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

ประสานพื้นที่

โดย อิลฟาน on August,09 2016 15.28

วันนี้(9 สิงหาคม 2559)สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขนำทีมโดยนายอิลฟาน และทีมงานได้ลงไปประสานงานเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.โรงพยาบาลรามันและอบต.ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ในประเด็นนโยบายการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในส

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน.

โดย HSMI_Ae on August,09 2016 11.31

ผศ.ภก.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน. และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ในพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/แก้ปัญหายาเสพติด/โรงเรียนผู้นำ....ณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา

ผ.อ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จ.สงขลา

โดย HSMI_Ae on August,01 2016 14.45

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ ทาง สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)ลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (1/8/2559)

ผ.อ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมงาน สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ "คนใต้สุมหัว"

โดย HSMI_Ae on August,01 2016 14.25

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมประชุม สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ "คนใต้สุมหัว"ณ.หาดสมิหลา จ.สงขลา

ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

โดย sirimon on July,22 2016 11.17

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี (สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคียุทธศาสตร์สุข