ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ถอดบทเรียน รพ. มายอ

โดย อิลฟาน on 23 ส.ค. 59 15:21

 

ถอดบทเรียน รพ.จะแนะ

โดย อิลฟาน on 23 ส.ค. 59 14:48

 

ลงพื้นที่ถอดบทเรียน รพ.สต.บ้านใหญ่ อ.ไม้แก่น

โดย อิลฟาน on 16 ส.ค. 59 09:35

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับ สจรส. นำโดย นายอิลฟาน ตอแลมา ดร.ซอฟียะ นิมะ ดร.พาตีเมาะ นิมา และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนประเด็นการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรม เรื่องการบริการสุขภาพชุมชน ณ รพ.สต.บ้านใหญ่ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

ประสานพื้นที่

โดย อิลฟาน on 9 ส.ค. 59 15:28

วันนี้(9 สิงหาคม 2559)สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขนำทีมโดยนายอิลฟาน และทีมงานได้ลงไปประสานงานเกี่ยวกับการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ.โรงพยาบาลรามันและอบต.ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา ในประเด็นนโยบายการบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในส

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน.

โดย PPI_Admin on 9 ส.ค. 59 11:31

ผศ.ภก.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เข้าพบ พลตรีชินวัฒน์ แม้นเดช กอ.รมน ภาค4 สน. และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ในพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน/แก้ปัญหายาเสพติด/โรงเรียนผู้นำ....ณ ค่ายสิรินธร จ.ยะลา

ผ.อ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย จ.สงขลา

โดย PPI_Admin on 1 ส.ค. 59 14:45

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมกับ ทาง สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส.)ลงพื้นที่ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (1/8/2559)

ผ.อ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมงาน สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ "คนใต้สุมหัว"

โดย PPI_Admin on 1 ส.ค. 59 14:25

ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ร่วมประชุม สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ ภาคใต้ "คนใต้สุมหัว"ณ.หาดสมิหลา จ.สงขลา

ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

โดย sirimon on 22 ก.ค. 59 11:17

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี (สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคียุทธศาสตร์สุข