ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ (ศวนส.)

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ศวสต.

ภาพบรรยากาศงานสร้างสุขภาคใต้ ประจำปี 2559 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559

โดย PPI_Admin on 7 ต.ค. 59 15:46

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(ศวสต.

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ อบรมพัฒนาศักยภาพและสร้างทีมพี่เลี้ยง (หน่วยญาลัน) ใหม่ โซน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ.ค่ายสิรินธร

โดย PPI_Admin on 8 ก.ย. 59 09:59

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพ และสร้างทีมพี่เลี้ยง (หน่วยญาลัน) โซน 3จังหวัดชายแดนใต้ ณ.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี 8 กย.59

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ลงพื้นที่ มาช่วยพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย PPI_Admin on 7 ก.ย. 59 09:59

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำทีม สจรส. ม.อ. มาช่วยพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนโซน 3จังหวัดชายแดนใต้ ณ.ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี 7 กย.5

*** รายละเอียด งานสร้างสุขภาคใต้ '59 “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ" 3-5 ต.ค. 59 ***

โดย PPI_Admin on 6 ก.ย. 59 12:37

**ปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แก้ไขหรือลงทะเบียนเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ผู้ประสานแต่ละเครือข่าย **กำหนดการงานสร้างสุข 3-5 ต.ค. 59แผนผังงานสร้างสุขภาคใต้'59 รายชื่อโรงแรมในหาดใหญ่ 1รายชื่อโรงแรมในหาดใหญ่ 2 รายชื่อผู้ลงทะเบียนชุมชนน่าอยู่ .item {font-family:SG header

ประชุมกรรมการกำกับทิศทาง (โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้)

โดย PPI_Admin on 30 ส.ค. 59 09:25

ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับ กรรมการกำกับทิศทาง (โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้)และประชุมกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (30/8/59)

ประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง

โดย PPI_Admin on 29 ส.ค. 59 22:45

ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ และ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีอนุกรรมการข้าวจังหวัดพัทลุง ประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง และหารือประเด็นห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ (29 สค. 59)

สจรส. ม.อ. ลงพื้นที่ ทำ MOU กับ 5 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช ณ. อบต.นางหลง จ.นครศรีธรรมราช

โดย PPI_Admin on 25 ส.ค. 59 06:15
สจรส ม.อ.ลงพื้นที่ ทำMOU กับ 5 ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช

24/8/59 ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ นำประชุมและลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานวิขาการ การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการระดับตำบลในท้องถิ่น นางหลง อำเภอชะอวด, เขาแก้ว อำเภอลานสกา, ไสหร้า อำเภอฉวาง, จันดี อำเภอฉวาง และหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช>>ชมภาพ<<

สจรส.ม.อ.จัดประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทศาสตร์จังหวัดสงขลา

โดย PPI_Admin on 25 ส.ค. 59 06:11
สจรส. ม.อ

23/08/59ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมทบทวน วิเคราะห์และจัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ในประเด็นการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ เป็นเจ้าภาพจัด โดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ให้กา

ห้องย่อยที่ 4 ประเด็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว

โดย hsmiscac on 24 ส.ค. 59 10:46

4 ตุลาคม 59 นี้ ขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาร่วมกัน แบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำเสนอผลักดันสู่นโยบาย "เด็กใต้" ร่วมสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ สู่ ... "นักสื่อสารสุขภาวะ"