แบบประเมินผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.

รายการผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานเครือข่าย

wilawon73_hwan เมื่อ 9 พ.ย. 60 18:27 น.

มีการจัดการโดยการจัดหมวดความรู้ ตามประเด็นงาน

  areeandaman เมื่อ 9 พ.ย. 60 13:14 น.

  สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งแต่ละวิธีการอาจจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ละชุมชน

   sopa.k เมื่อ 9 พ.ย. 60 13:13 น.

   การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
   แยกแยะข้อมูลได้

    sopa.k เมื่อ 9 พ.ย. 60 13:10 น.

    การเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ
    อย่างเป็นระบบ
    เรื่องการแยกข้อมูลประเภทต่างๆ
    การวิเคราะ์สังเคราะห์
    ในการนำไปใช้

     yokylovepui เมื่อ 17 ต.ค. 60 20:43 น.

     สามารถนำไปใช้ได้จริง

      Little Bear เมื่อ 5 ต.ค. 60 12:07 น.

      dddd

       Little Bear เมื่อ 5 ต.ค. 60 10:17 น.

       ทดสอบ

       ทดสอบ