รายงานงบประมาณโครงการพัฒนาแยกตามหมวด

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวม
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สัดส่วน(%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ