การพัฒนาโครงการของทุกปี

จังหวัดไม่ผ่านรอบแรกกำลังพัฒนาพิจารณาปรับแก้ผ่านไม่ผ่านยกเลิกได้รับการสนับสนุนรวม
รวม - - - - - - - - -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

หมายเหตุ

  • คลิกบนตัวเลขจำนวนโครงการในตารางเพื่อดูรายชื่อโครงการ