Contact us

ศูนย์ประสานงานโครงการ

ติดต่อ ... นส.ซูวารี  มอซู  โทร. 081-5415227

ติดต่อ/สอบถามการใช้งาน ได้ที่..

  1. นายสุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน โทร : 08-1818-2543  e-mail : sutthiphongu@gmail.com  Line ID: 18182543
  2. นายสุไหลหมาน  เบ็ญดูสะ  โทร: 084-0581724
  3. นายภาณุมาศ นนทพันธ์  โทร : 08-6748-9360  e-mail : softganz@gmail.com

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227 โทรสาร 074-282901

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<