วีดีโอ

วีดีโอ

หลักสูตร "การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ" วันที่ 28 มีนาคม 2560

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 17.33

หลักสูตร"การสร้างเสริมสังคมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ"วันที่ 28 มีนาคม 2560

สจรส.ม.อ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหาร

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 17.22

สจรส.ม.อ.จัด "ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ระบบอาหาร"ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการสมวัยในระดับตำบล วันที่2มิถุนายน2560 ณ โรงแรม ทวินโลตัส เมืองนครศรีธรรมราช

การแสดงโขนตอน ศึกพรหมมาสตร์ งานสร้างสุขคนใต้ ปี '59 3 ตุลาคม 255

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 16.40

พิธีเปิดการแสดงโขนตอน ศึกพรหมาสตร์โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวทีเสวนา : มุมมองใหม่ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต งานสร้างสุขคนใต้ ปี'59

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 16.32

เวทีเสวนา : มุมมองใหม่ในการพัฒนาสุขภาพในอนาคต {งานสร้างสุขคนใต้ ปี'59

งานสร้างสุขภาคใต้ ปี59 (3 ตุลาคม - 5 ตุลาคม 2559)

โดย HSMI_Ae on July,16 2017 15.18

รับชม Video งานสร้างสุขภาคใต้ คลิกที่คลิปวีดีโอ เพื่อรับชมวีดีโอปาฐกถา เรื่อง โบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนโโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรายงานสุขภาวะคนใต้และสรุปภาพรวมการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ปีที่ผ่านมาบทบาทศูนย์วิชาการสนับสนุนการสร้าง

บทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว

โดย HSMI_Ae on June,29 2017 14.01

ถอดบทเรียน โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาวจากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)