ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว

ชื่อนวัตกรรม ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว
องค์กรหลัก
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2558
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.42666173845111,99.9464707464356

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียด

ชุมชนบ้านทรายขาว ร่วมทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีเป้าหมายให้ครัวเรือนลดรายจ่าย 500 บาทต่อเดือน มีการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน การวิเคราะห์หนี้ครัวเรือน และการทำแผนลดรายจ่ายของครัวเรือน เกิดนวัตกรรม ดังนี้
1. “ปลาดุกร้า” มีวิธีการพัฒนา เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่นำเอาสิ่งที่มีในชุมชนมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ผลการพัฒนาพบว่า มีการวางจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปปลาดุกร้า
2. “การลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร” มีวิธีการพัฒนา การสำรวจข้อมูลโดยสภาผู้นำ กลุ่มเยาวชน และอสม. ดำเนินการโดยออกแบบสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลและสำรวจข้อมูลการใช้สารเคมี เรียนรู้เรื่องอันตรายและผลกระทบจากการใช้สารเคมีปลูกผัก เรียนรู้เรื่องสารเคมีมีผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การสารที่เป็นธรรมชาติ/ชีวภาพแทนสารเคมีในกระบวนการทำการเกษตรโดยปราชญ์ชุมชน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนกันเองระหว่างครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมกันค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ผลการพัฒนาพบว่า เกิดกติกาการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร เกิดครัวเรือนต้นแบบด้านการลดการใช้สารเคมีอย่างน้อย 10 ครัวเรือน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • ลดรายจ่าย

ภาพถ่าย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 06:20 น.