ระบบติดตามโครงการ สจรส. ม.อ. (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

TH | EN

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 28 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.54

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข้อบรรยาย ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ -การผลักดันสู่การตัดสินใจ(Decision making) -การติดตามและประเมินผล (Monitoring

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.28

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ- ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา วิทยากรนายแพทย์สุภัทรฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 26 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.16

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวข

ภาพและเอกสาร งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 25 เมษายน 2560

โดย hsmiscac on May,07 2017 10.09

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)- ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อ การประเมินความเสี่ยง ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ- นายแพทย์อมร รอดคล้าย หัวข้อ การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557

โดย HSMI_Ae on April,25 2017 13.39

หนังสือ การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2557  ( Proceedings HIA Conference)

636 items|« First « Prev 2 3 (4/64) 5 6 Next » Last »|