การเดินทาง

สถานีรถโดยสารประจำทาง ภาคใต้

by HSMI_Ae @June,17 2017 11.03 ( IP : 14...98 ) | Tags : การเดินทาง

รายชื่อ สถานีรถโดยสารประจำทาง บขส. สายใต้ สถานีเดินรถ โทรศัพท์ สถานที่ตั้ง

 1. สถานีเดินรถกระบี่ 075-663-503 7/77 ถ.ศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ. กระบี่ 81000
 2. สถานีเดินรถชุมพร 077-576-796 22/52 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ขุนระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
 3. สถานีเดินรถตรัง 075-210-455 180/1 ถ.พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
 4. สถานีเดินรถนครศรีธรรมราช 075-356-781 27/94-97 หมู่ 1 ถ.กระโรม ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
 5. สถานีเดินรถนราธิวาส 073-511-552 352 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120
 6. สถานีเดินรถปัตตานี 073-451-601 สถานีขนส่งจังหวัดปัตตานี ถ.เพชรเกษม ต.ตะลุโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 7. สถานีเดินรถพังงา 076-412-014 สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 65/4 ม.3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
 8. สถานีเดินรถพัทลุง 074-606-473 186 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
 9. สถานีเดินรถภูเก็ต 076-211-480 2-4 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 10. สถานีเดินรถยะลา 073-213-300 สถานีขนส่งเทศบาลนครยะลา ต.สะเต็ง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
 11. สถานีเดินรถระนอง 077-811-548 6/60 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางลิ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
 12. สถานีเดินรถสมุทรสงคราม 034-716-962 692/1 ถ.ราชรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
 13. สถานีเดินรถสตูล 074-724-276 111 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
 14. สถานีเดินรถสุไหงโกลก 073-612-045 95 ถ.วรดามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
 15. สถานีเดินรถหัวหิน 032-511-230 4/113 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 16. สถานีเดินรถหลังสวน 077-541-210 321 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
 17. สถานีเดินรถหาดใหญ่ 074-429-230 70 ถ.โชติวิทยกุล 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
 18. สถานีเดินรถทุ่งสง 075-411-614 144 หมู่ 3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 19. สถานีเดินรถกำแพงแสน 034-352-929 109 ม.1 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
 20. สถานีเดินรถกาญจนบุรี 034-518-987 987/56 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
 21. สถานีเดินรถทับสะแก 032-671-928 179 หมู่ 6 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ 77130
 22. สถานีเดินรถประจวบคีรีขันธ์ 032-611-228 539/17 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
 23. สถานีเดินรถตะกั่วป่า 076-471-098 6/4 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
 24. สถานีเดินรถเพชรบุรี 032-425-307 537 ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 25. สถานีเดินรถนครปฐม 034-256-295 89 ถ.หน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 26. สถานีเดินรถราชบุรี 032-321-854 154/90 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
 27. สถานีเดินรถสุพรรณบุรี 035-522-373 185 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 28. สถานีเดินรถสุราษฏร์ธานี 077-200-032 130/181 หมู่ 10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000