สถานที่ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

by HSMI_Ae @May,04 2017 10.32 ( IP : 1...149 ) | Tags : สถานที่ท่องเที่ยว
 • photo , 774x337 pixel , 127,204 bytes.
 • photo , 774x518 pixel , 241,751 bytes.
 • photo , 774x518 pixel , 290,879 bytes.
 • photo , 518x774 pixel , 183,881 bytes.
 • photo , 774x518 pixel , 134,772 bytes.
 • photo , 518x774 pixel , 162,911 bytes.
 • photo , 774x518 pixel , 217,115 bytes.
 • photo , 774x518 pixel , 112,710 bytes.
 • photo , 676x960 pixel , 114,278 bytes.
 • photo , 676x960 pixel , 99,774 bytes.
 • photo , 676x960 pixel , 87,604 bytes.
 • photo , 676x960 pixel , 130,987 bytes.
 • photo , 676x960 pixel , 124,815 bytes.

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทุ่งหยีเพ็ง

ประวัติความเป็นมาของชุมชน
"บ้านทุ่งหยีเพ็ง" เป็นชุมชนดั้งเดิมบนเกาะลันตา ชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชนมุสลิมที่เข้ามาตั้งรกรากเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว
"โต๊ะหยีเพ็ง" คือชื่อของบุรุษผู้หนึ่งที่ได้เดินทางมาอยู่อาศัย ณ หมู่บ้านแห่งนี้ บ้านเรือนที่ตั้งของ "โต๊ะหยีเพ็ง" เป็นทุ่งหญ้ากว้างบนทรายสีขาวละเอียด มีต้นมะม่วงหิมมพานต์ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อ "โต๊ะหยีเพ็ง" ได้สิ้นชีวิตลง พื้นที่แห่งนี้ จึงถูกเรียกว่า "ทุ่งหยีเพ็ง" จากอดีตถึงปัจจุบันบ้านทุ่งหยีเพ็งมีวิวัฒนาการ ในการพัฒนาหมู่บ้านไปตามระบบของทางราชการกำหนด แต่ด้วยหมู่บ้านทุ่งหยีเพ็งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากการเข้าถึงในสมัยก่อน การพัฒนาในด้านต่างๆจึงล่าช้ากว่าหมู่บ้านอื่นๆบนเกาะลันตาใหญ่ "วิถีชีวิต" ของชาวบ้านจากอดีตมาถึงปัจจุบัน คือ ออกทะเล เป็นชาวประมงชายฝั่ง ทำการประมงแบบพื้นบ้านรอบๆอ่าวลันตา ควบคู่กับกับการทำไร่ ทำนา และทำสวนยางพารา

กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน

 • ล่องเรือกอนโดล่า  สัมผัสสายน้ำ และผืนธรรมชาติ
 • พายเรือคายัค ผจญภัย ท้าทายบนสายน้ำ กลางใจป่า
 • ล่องเรือหางยาว สัมผัสเส้นทางการเชื่อมต่อในอดีตของชาวบ้านทั้งสองเกาะ  (ลันตาใหญ่-ลันตาน้อย)
 • ปั่นจักรยานเที่ยวชมหมู่บ้าน ตามสถานที่ต่างๆ สัมผัสวิถีชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง
 • แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ตามโครงการต่างๆ เช่น
  • โครงการจัดการป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
  • โครงการอนุรักษ์ หญ้าทะเล อ่าวลันตา
  • โครงการสร้างบ้านให้ปลา
  • โครงการเพาะเลี้ยงปลากระชังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

......

สิ่งอำนวยความสะดวก

ที่พัก  .....
อาหาร ....
ของฝากของที่ระลึกของชุมชน.....

การเดินทาง

 • จากสนามบินกระบี่ เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศกระบี่ -เกาะลันตา ลงที่บ้านศาลาด่าน ติดต่อรถที่ชุมชนไปรับ
 • จากจ.ตรัง เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ตรัง-เกาะลันตา (รถออกทุก 20 นาที) ลงที่บ้านศาลาด่าน ติดต่อรถจากชุมชนไปรับ
 • จากที่พักบนเกาะลันตา สามารถเช่ารถมาด้วยตัวเองหรือติดต่อรถจากชุมชนไปรับ
  หมายเหตุ อัตราค่าบริการรับ ส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทาง และสถานที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- ฝ่ายประสานงานกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน
- คุณ นราธร หงษ์ทอง (ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง) โทร.089-590 9173
- E-mail: nas463@hotmail.com
- เว็บไซต์/facebook: South eco tourism Thailand
- ที่อยู่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ที่4 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

คำอธิบายภาพ